З поезій Семюеля Беккета

by Diana

Переклала Аліса Гаврильченко
Джерело

ОСТАТОЧНИЙ ВИРОК
(Сонет)

В душі бентежній, без мети чіткої,
Немов у кипарисовім вогні,
Нарешті усвідомив, що накоїв:
О ні, не стати цілісним мені,

Аж доки жар її сумної суті
Не заполонить повністю мене,
Аби ніхто не міг роздерти скуті
Навіки наші сутності в одне

Безхмарне, без птахів, прозоре небо,
З яскравим, чистим полум’ям-вінцем,
З якого ми, для нього вмерти треба,
І дивно та захоплено помрем,

Мов сизигійних зір яскравий сонм,
Поєднані в один і вічний Сон!

AT LAST I FIND

At last I find in my confusèd soul,
Dark with the dark flame of the cypresses,
The certitude that I cannot be whole,
Consummate, finally achieved, unless

I be consumed and fused in the white heat
Of her sad finite essence, so that none
Shall sever us who are at last complete
Eternally, irrevocably one,

One with the birdless, cloudless, colourless skies,
One with the bright purity of the fire
Of which we are and for which we must die
A rapturous strange death and be entire,

Like syzygetic stars, supernly bright,
Conjoined in One and in the Infinite!


ГОЛГОФА ВНОЧІ

вода
пустеля води

в утробі водній
тріпоче фіалка

ракето квітки полум’є квітів нічних зів’янь заради мене
на грудях води закрившись вона здійснила
акт квіткової присутності на воді
тихий акт оберту на відходах
з водограю бризок
назад до утроби
безтурботній поклін пелюстків
водомороз ослабнув
потонув заради мене
Агнець мій стражденний

доки крик блакитної квітки
не почне битись об стінки утроби
пустелі
води

CALVARY BY NIGHT

the water
the waste of water

in the womb of water
an pansy leaps

rocket of bloom flare flower of night wilt for me
on the breasts of the water it has closed it has made
an act of floral presence on the water
the tranquil act of its cycle on the waste
from the spouting forth
to the re-enwombing
untroubled bow of petalline sweet-smellingness
kingfisher abated
drowned for me
lamb of insustenance mine

till the clamour of a blue bloom
beat on the walls of the womb of
the waste of
the water

ДЮНИ

дюни
літній день на дюнах
рука в руці
одна що кохає
одна кохана
назад у ніч
хатина

без дум
бездумно далі
під сонцем
рука в руці
одна що кохає
інша кохана
бездумно назад
ніч

далі від стрімчака
край
рука в руці
дивлячись униз
піна
не далі
край
піна

без слів
безмовно далі
під сонцем
рука в руці
до краю
безмовно назад
хатина
ніч

міст
зимова ніч
вітер
сніг
дивлячись униз
потік
із піною вдалину
чорний потік із піною вдалину

без дум
дивлячись униз
безглуздий потік
із піною вдалину
зимова ніч
вітер
сніг
немає сенсу

світло
з берегів
світло ліхтаря
що освітлює піну
сніг
слабко освітлений
піна
сніг


THE DOWNS

the downs
summer days on the downs
hand in hand
one loving
one loved
back at night
the hut

no thought
thoughtless on
under the sun
hand in hand
one loving
the other loved
thoughtless backnight

on till the cliff
the edge
hand in hand
gazing down
the foam
no further
the edge
the foam

no speech
speechless on
under the sun
hand in hand
till the edge
speechless back
the hut
night

the bridge
winter night
wind
snow
gazing down
the flood
foaming on
black flood foaming on

no thought
gazing down
meaningless flood
foaming on
winter night
wind
snow
no meaning

light
from the banks
lamplight
to light the foam
the snow
faintly lit
the foam
the snow