З поезій Еви Ліпської

by Diana

Переклала Катерина Старко

Нагота нас кохає
Джерело

Не віддай їм мого тіла
Погоджуйся на все – тільки
не віддай їм мого тіла
Спали його
Посеред ночі
За заштореними вікнами
Загорни в алоєве листя
у здерту з берези пов’язку
в шорсткі хутра тварин
Притруси галузками
бурштиновими зернами
хвоєю ночі
Підпали

Нехай воно ніколи не буде подібним до їхніх тіл

А тепер нехай повітря навколо нас зміниться
з болю
Нехай прозорі відбитки наших плечей
відіб’ються в ньому – як Знаки
Потім, на хвилю
хай спалахнуть у темряві: Палаючий Напис
Який Око ніколи не прочитає

А вони?

Хай вони зранку на білих простирадлах
знайдуть після нас дрібку попелу

Nagość nas kocha

Nie oddaj im mojego ciała
Zgódź się na wszystko – tylko
nie oddaj im mojego ciała
Spal je
W środku nocy
Przy zasłoniętych oknach
Zawiń w liście aloesu
w bandaże zdarte z brzozy
w ostre skóry zwierząt
Zasyp gałązkami
ziarnami bursztynu
igliwiem nocy
Podpal

Niech nigdy nie będzie podobne do ich ciał

Lecz teraz niech powietrze zwinie się wokół nas
z bólu
Niech przezroczyste odbicia naszych ramion
odcisną się w nim – jak Znaki
Potem, na moment
niech rozbłysną w ciemności: Płonący Napis
Którego Oko nigdy nie odczyta

A oni?

Niech nad ranem na białych prześcieradłach
znajdą po nas garstkę popiołu

Кохання
Джерело
Жодних пояснень. Приміток.
Коментарів. Паролів.
Пиятика мовчазних виноградників.

Усе залежить від того
як довго ми будемо завжди.

Miłość
Żadnych objaśnień. Odsyłaczy.
Przypisów. Haseł.
Libacja milczących winorośli.

Wszystko zależy od tego
jak długo będziemy zawsze.

Туристи слів
Джерело

Туристи слів. На канатній дорозі
Говоримо щораз стрімкіше.
Фарбуєш вуста над прірвами.
Звідки тобі прийшла у голову ця алюзія?
Перед нами дорога. Шепчу вниз.
Щораз коротший подих значень.
Привітний камінь спотикається об нас
коли повертаємося до міста.
Дуже один одному синонімічні.
Дехто називає це коханням.

Turyści Słów
Turyści słów. W linowej kolejce.
Mówimy coraz bardziej stromo.
Malujesz usta nad przepaściami.
Skąd ci przyszła do głowy ta aluzja?
Przed nami droga. Szeptem w dół.
Coraz krótszy oddech znaczeń.
Życzliwy kamień potyka się o nas
kiedy wracamy do miasta.
Tak bardzo sobie bliskoznaczni.
Niektórzy nazywają to miłością.