З поезій Еґона Бонді

by Diana

Переклала Тетяна Коваленко
Джерело: Bondy E., Básnické spisy 1947-1963, ed. M. Machovec, Praha 2014

Від перекладача

Еґон Бонді (автонім Збинєк Фішер, 1930-2007) – одна з ключових постатей чеського літературного андеґраунду 1950-х років, якого до початку співпраці з гуртом The Plastic People of the Universe у 1970-х роках вважали за вигадку Богуміла Грабала. Цей колишній сюрреаліст та комуніст, переконаний марксист і супротивник капіталізму, троцкіст, анархіст та маоіст, філософ-онтолог, контрабандист та професійний волоцюга був одним з зачинателів т. зв. «неофіційної» літератури в Чехословаччині після лютневого перевороту 1948 року.
Ігноруючи повністю контрольоване комуністами книговидання, Бонді з кількома однодумцями організував видавництво (фактично видавницу серію) «Пулноц» («Půlnoc»), яке існувало наприкінці 1940-х – на початку 1950-х років та в якому вийшло біля сорока машинописних видань накладом від одного до кількох екземплярів. Друкувалася переважно поезія вузького кола авторів, які брали участь у виході видавничої серії. Як нелегальне видання текстів, так і екстравагантний стиль життя, що ігнорував нав’язувану сталінською системою «нормальність», та естетичні концепції «тотального реалізму», «бентежної поезії», псевдопримітивізму виражали спротив Бонді насиллю та викривленню реальності в комуністичній Чехословаччині.
Обрані для перекладу твори походять з двох збірок – «Тотальний реалізм» (вийшла 1951 р.) та «Велика книга» (вийшла 1952 р.), які «непоетизовано» представляють нові реалії празького життя. Щоб не піддатися на маніпуляції сталінської системи, автор доходить, як твердить Мартін Маховец, до «нульового ступеня поезії», специфічно документуючи повсякдення. У збірці «Тотальний реалізм» поет пробує подивитися в саме обличчя нової празької реальності, руйнуючи дистанцію між автором та ліричним суб’єктом, перемішуючи дрібні деталі особистого життя та факти «державного значення». Натомість розділ «П’яна Прага» зі збірки «Велика книга» представляє місто очима пияка у дусі псевдопримітивізму, пародіює офіційні спроби загравання з народною культурою шляхом складання псевдонародних наспівів про будування соціалізму чи захоплення індустріалізацією.

Зі збірки «Тотальний реалізм [Ich und Es]»

З’їзд ЧСМ1
Вчора був з’їзд Чехословацького союзу молоді
Комсомольці та комсомолки в синіх сорочках
крокували з прапорами Прагою
Студенти несли
транспарант з гаслом
Працівники будують
КНБ охороняє
На Староміській площі маніфестацію завершила
промова президента республіки
У своєму виступі сказав
Прямуємо постійно вперед до побудови соціалізму на нашій батьківщині
під проводом нашого взірця Радянського союзу
[жовтень 1950]

SJEZD ČSM
Včera byl sjezd Československého svazu mládeže
Svazáci a svazačky v modrých košilích
pochodovali se standartami Prahou
Studenti nesli
transparent s heslem
Dělníci budují
SNB chrání
Na Staroměstském náměstí zakončila manifestace
projevem prezidenta republiky
Ve své řeči pravil
Spějeme stále vpřed k vybudování socialismu v naší vlasti
vedeni naším vzorem Sovětským svazem
[říjen 1950]

Гучномовці на вулицях оголошують точний час
години коли вимикається світло
результати останніх процесів
та спортивних матчів
[4. XII. 50]

Tlampače na ulicích oznamují přesný čas
hodiny v nichž se vypíná elektřina
výsledky nejnovějších procesů
a sportovních utkání
[4. XII. 50]

Мене постійно тягне за ріку
на високі пагорби над Сміховом
бачу їх з вікна й над ними
великі дощові хмари
Чорні зграї ластівок та білогурок
злітаються туди восени
але ж зараз грудень
[23. XI. 50]

Stále mne to táhne přes řeku
na vysoké kopce nad Smíchovem
vidím je z okna a nad nimi
veliké dešťové mraky
Černá hejna vlaštovek a jiřiček
stahují se tam na podzim
teď však je prosinec
[23. XI. 50]

[Сяду на трамвайній зупинці
на тверду мозаїку
буду спостерігати за струмками бруду
біля моїх ніг
У калюжі переді мною
відбиваються обличчя
як ззаду на мене дивляться
З вікна дивиться Пухмертль
Двоє робітників поїдуть на роботу
Приходить КНБ2
думаю про вірш Жака Превера
однак я не маю птаха на голові
і тому заплачу сто крон
На тротуарі сидіти не можна]
[12. I. 1951]

[Usednu na stanici tramvaje
na tvrdou mozaiku
budu pozorovat potůčky bláta kolem mých nohou
V kaluži přede mnou
se zrcadlí obličeje
jak zezadu se dívají na mne
Z okna se dívá Puchmertl
Dva dělníci pojedou do práce
Přichází SNB
myslím na báseň Jacquesa Préverta
nemám však ptáka na hlavě
a proto zaplatím sto korun Na chodníku se seděti nesmí]
12. I. 1951

Офіцери та їх дружини
ходять чудово вбрані
по Празі
а я на них дивлюся
з кав’ярні
Арештанти та їх дружини
ходять погано вбрані
дивився на них у в’язниці
Мені так до вподоби
офіцери та їхні дружини
[1. XI. 1950]

Důstojníci a jejich ženy
chodí pěkně oblečeni
po Praze
a já se dívám na ně
z kavárny
Trestanci a jejich ženy
chodí špatně oblečeni
díval jsem se na ně
v kriminále
Mám tak rád
důstojníky a jejich ženy
[1. XI. 1950]

По Празі теж ходять коханці
розхитані як мій олівець
Тому вони на роботі неквапливі
Інакше б мені не подобалися коханці
[1. XI.1950]

Také milenci chodí po Praze
rozviklaní jako má tužka
Proto jsou v práci liknaví
Neměl bych tedy mít rád milence
[I. XI. 1950]

Поміж голубів пролітає над нашею вулицею
також аероплан
котрий розкидає листівки
Мир виборемо
[4. XII. 50]

Mezi holuby poletuje nad naší ulicí
také eroplán
který rozhazuje letáky
Mír vybojujeme
[4. XII. 50]

Сьогодні п’ятниця
і показують нові фільми
На вулиці
яка нагадує гетто
крутять один німий російський фільм
котрий вже вже нема де побачити
[12. XI.1950]

Dnes je pátek
a uvádějí nové filmy
V ulici
jež připomíná ghetto
hrají jeden němý ruský film
který už není nikde vidět
[12. XI. 1950]

Плакати що ними обліплена Прага
наша армія
і наші ударники
моя любов до Марії
і моя ненависть до її дитини
страти моїх приятелів
і неможливість поїхати з Праги
все це ніби мої жахливі сни
і моя страшна нудьга
[20. XI. 50]

Plakáty jimiž je polepena Praha
naše armáda
a naši úderníci
má láska k Marii
a moje nenávist k jejímu dítěti
popravy mých přátel
a nemohoucnost odjeti z Prahy
jsou jako mé příšerné sny
a mé hrozné nudy
[20. XI. 50]

Золота неділя3
Вчора була Золота неділя
а через тиждень буде Різдво
Люди купували багато подарунків
Я купив собі книгу
Щоденник комсомолки
Спогади матері Олега Кошового
а з поезії
збірник до Дня народження Сталіна
[18. XII. 1950]

ZLATÁ NEDĚLE
Včera byla Zlatá neděle
a za týden budou Vánoce
Lidé nakupovali mnoho dárků
Já jsem si koupil knihu
Deník komsomolky
Vzpomínky matky Olega Koševého
a z poesie
sborník ke Stalinovým narozeninám
[18. XII. 1950]

Вирушив на кінцеву зупинку тролейбуса
Розквітли там квіти
Люди в тролейбусі сміються
й розказують про весну
Знову березень
[6. XII. 50]

Rozjel jsem se na konečnou stanici trolejbusu
Rozkvetly tam květiny
Lidé v trolejbusu se smějí
a vyprávějí si o jaru
Je zase březen
[6. XII. 50]

[еґон бонді
ich und es
тотальний реалізм
вийшло як п’ятий збірник видавництва пулноц
у празі в лютому 1951]

З третьої частини збірки «Велика книга» «П’яна Прага»

Вулицею есенбаки4 ходять
які тяжку роботу роблять
Над моєю головою літак літає
а я біля імені номер маю
у поліційному списку
бо ж я пияк і бездільник

На моїм домі висить плакат
на ньому є Сталін – має синій піджак
потім там теж говориться
що нас Труман боїться
За вітриною бачу сарни
й електричні скороварки

У м’ясника на угорській салямі коштує тисячу крон
з бабою лаявся через ром
біля каси в Метрі
Мала дірку в светрі
ввімкнули радіо: в Остраві
кращі ніж були вчора справи

Гуляють навколо вояки
вони справжні козаки
в офіцерів еполети
щоб було у війську більше просвіти
Усі подивіться фільм «Щедре літо»5
як думали що не вийде а вийшло

В пів шостої новини на вулиці говорять
що кожен здоровий має працювать
що хай ідуть на заводи
але не суспільно активні особи
Тим теж карток не дістанеться
хай навіть не сумніваються

NA ULICI
Po ulici choděj esenbáci
kteří dělají těžkou práci
Nad hlavou mi lítá éro
a já mám u jména numero
v seznamu na policii
neboť nedělám a jenom piji

Na domě mi visí plakát
na něm je Stalin – má modrej kabát
potom tam taky stojí
že se nás Truman bojí
Za vejkladem vidim srnce
a elektrický hrnce

U řezníka je uherskej salám Stojí tisíc korun
s babou jsem se hádal vo rum
u pultu v Metru
Měla díru ve svetru
pustili radio: že se v Ostravě dělá
líp než se dělalo včera

Vokolo jdou na špacír vojáci
to jsou pane junáci
oftcíři maj epolety
aby bylo v armádě víc osvěty
Všichni zhlédněte ftlm Štědré léto
jak mysleli že to nejde a jde to
V půl šestý hlásej na ulici zprávy
že se maj přihlásit zdravý
že maj jít do výroby
pokuď to nejsou veřejně činný vosoby
Taky nedostanou žádný lístky
tak to maj jistý

НА СТАРИХ ЗАМКОВИХ СХОДАХ
зробив собі передих

Внизу бачу Прагу
й лінію трамваю

Навпроти Рудольфінум
а за ним башти Тину

У річці купаються кобіти
поміж них можуть гарні бути

А наді мною Градчани
що творять панораму

NA STAREJCH ZÁMECKEJCH SCHODECH
jsem si voddech

Dole vidim Prahu
a elektrickou dráhu

Naproti je Rudolfinum
a za nim věže vod Týnu

Na řece se koupaj ženský
můžou bejt hezký

A nade mnou Hradčana
ty tvořej panoráma

НА УМПРУМІ6 ВИСИТЬ СТАЛІН
як його малював Сальвадор Далі
Має великі вуса
їх вже він нагострить
Під ним ходять умпрумаки
мають нові піджаки

NA UMPRUMU VISÍ STALIN
jak ho maloval Salvador Dali
Má veliký fousy
těma to nabrousí
Pod nim choděj umprumáci
maj nový flaušáci

БЛИЖЧЕ ДО ВЕЧОРА
на усе я серу

Потім при Умпрумі
куплю пляшку рому

Сиджу з нею сам
чуюся як пан

За якусь хвилину
зовсім я п’янію

Дивлюся додолу
на підпору столу

Ніхто й не второпає
що лівий марксист я є

K VEČERU
na všechno seru

Pak si u Umprumu
koupím flašku rumu

Sedím u ní sám
cejtim se jak pán

Za malou chvíli
jsem už opilý

Pěkně koukám dolu
na trnože stolu

Nikdo o mně neví
že jsem marxist levý

СТАРЕ МІСТО
Старе місто то є моє
не дає мені cпокою

Есенбаки зі мною вітаються –
це мені окупається

Мене знають й шинкарі
добре ведеться їм

Коли п’яний ношуся
навколо святого Гуса

Можу теж охоту мати
часом тут похверцювати

На малих пружинках
гарцюю наче білка

Американський вузол
мені пасує дуже

Дивиться хто мене знає
що не всі клепки маю

Якби Старого Міста не було
мене б це убило –

STARÝ MĚSTO
Starý Město to je moje
to mi nedá pokoje

Už mě tu znaj esenbác
to se mně vyplácí

Taky mě znaj putykáři
těm se dobře daří

Když jsem vožralej klusám
vokolo svatýho Husa

Jindy zas mám náladu
honit tady parádu

Vezmu si svý malý perka
poskakuju jak veverka

Mám americkej uzel
ten mně sluší tůze

Kdo mě zná tak kouká
že mám v hlavě brouka

* * *

Dyby Starý Město nebylo
to by mě zabilo –

РІЗДВЯНА ЯЛИНКА РЕСПУБЛІКИ
Присвячено д-ру Грабалу

Під Різдвяною ялинкою Республіки
жерли два есенбаки фіги
привезені з Африки

Стояли там обидва на морозі
за день нападало в Празі
на сніг сажі

Потім прийшов мер Вацек й рік
мчав за ним якийсь шпик
зрештою зник

Чи пам’ятають товариші
ті передвоєнні жахи
коли мали все ті інші?

VÁNOČNÍ STROM REPUBLIKY
Věnováno dr. Hrabalovi

Pod Vánočním stromem Republiky
žrali dva esenbáci fíky
přivezený z Afriky

Stáli tam voba dva na mraze
přes den napadaly po Praze
na sníh saze

Pak přišel primátor Vacek a mluvil
jeden tajnej za ním hulil
nakonec se ulil

Pamatujete si soudruzi
na ty předválečný hrůzy
kdy všechno měli jen ti druzí?

З ВЛАДІМІРОМ ХОДЖУ ПИТИ
коли сонечко ще світить

Сидимо разом
в господі за столом

Владімір про те й се віщає
а я на вус мотаю

За шостим пивом
трохи бачить він криво

За восьмим пивом
у спів

Поки він гарно співає
я свої вірші читаю

В куті сидить есенбак
має новий гумак7

S VLADIMÍREM CHODÍM PÍTI
ještě když slunce svítí

Sedíme spolu
v hospodě u stolu

Vladimír vykládá sem a tam
a já poslouchám

U šestýho piva slabou závrať mívá

U osmýho piva
zpívá

Zatím co on zpívá krásně
recituju já svý básně

V rohu sedí esenbák
má novej gumák

САМ
йду по вулиці
по Народні тршіді8

SÁM
jdu po ulici
po Národní třídě

– – –
1.ЧСМ (Чехословацький союз молоді, чеськ. Československý svaz mládeže, ČSM) – молодіжна організація, контрольована Комуністичною партією Чехословаччини, що існувала в 1949-1968 рр.
2.КНБ (Корпус національної безпеки, чеськ. Sbor národní bezpečnosti, SNB) – чехословацький поліцейський апарат, що існував в 1945-1991 рр.
3.Золота неділя (чеськ. Zlatá neděle) – четверта неділя Адвенту.
4. Есенбак (чеськ. esenbák) – співробітник Корпусу національної безпеки.
5. «Щедре літо» ‒ соцреалістичний художній фільм Бориса Барнета, знятий на Київській кіностудії, прем’єра його відбулася в 1951 р.
6. Умпрум (чеськ. Umělecko-průmyslová škola v Praze, UMPRUM) – Вища школа прикладного мистецтва в Празі, заснована 1885 р.
7. Гумак (чеськ. gumák) – розм. непромокний плащ, просочений гумою.
8. Народні тршіда (чеськ. Národní třída) – вулиця в Празі.