З англомовної поезії

by Diana

Переклала Юлія Вротна
Джерело: A Book of Luminous Things, an international antology of poetry, edited end introduction by Czeslaw Milosz, – A Harwest Book, Harcourt.Inc

Тед Кусер
Пізні вогні в Міннесоті

У хвості товарняка, що котиться геть,
рука розмахує ліхтарем.
Єдині вогні, що залишилися в місті позаду,
– це лампочка з холодним світлом у буцигарні
і, високо у будинку,
кишеньковий ліхтарик з п’ятьма батарейками,
що тягне літню жінку сходами вниз до туалету
поміж червоних очей її кішок.

Ted Kooser
Late Lights in Minnesota

At the end of a freight train rolling away,
a hand swinging a lantern.
The only lights left behind in the town
are a bulb burning cold in the jail,
and high in one house,
a five-battery flashlight
pulling an old woman downstairs to the toilet
among the red eyes of her cats.

Вільям Стафорд
Відпустка

Коли нахиляюся, щоб налити їй кави, така сцена:

Посеред облущеної засухи три індіанці
нагортають могилу, викопану у гравії,
хилячись проти вітру, коли наш поїзд проїжджає повз.
Хтось відійшов.
У Неваді пил повсюди.

Я наливаю вершки.

William Stafford
Vacation

One scene as I bow to pour her coffee:-

Three Indians in the scouring drouth
huddle at the grave scooped in the gravel,
lean to the wind as our train goes by.
Someone is gone.
There is dust on everything in Nevada.

I pour the cream.